sobota, 1 grudnia 2007

Minister Budownictwa wydał rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów na audytorów energetycznych

Widomo już, że od 01 stycznia 2009 roku w Polsce obowiązywać będą certyfikaty energetyczne dla nieruchomości. Nowelizacja Prawa budowlanego która mówi, że każdy sprzedawany, wynajmowany lub oddawany do użytku budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej została podpisana 5 października przez prezydenta. Ustawa ta nakłada na Ministra Budownictwa obowiązek określenia w rozporządzeniu między innymi, jak mają wyglądać szkolenia na audytorów energetycznych i dyplomy ukończenia tych szkoleń.

Projekt Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 15 listopada 2007 roku można przeczytać w całości TUTAJ.
Jeżeli kogoś interesuje cały harmonogram wdrażanie europejskiej Dyrektywy EPBD, to zapraszam do odwiedzenia TEJ strony.

wtorek, 27 listopada 2007

Budownictwo energooszczędne sprowadza się do trzech fundamentów poszanowania energii: oszczędzania, odzysku i poboru energii z otoczenia. Aby dom spełniał te wymogi, niezbędna jest ocena energetyczna samego budynku jak i poszczególnych jego elementów.
W pierwszym momencie na hasło „ocena energetyczna ściany” pojawiają się wątpliwości, czy jest możliwe aby dobrze zdiagnozować ten element budynku? Taka ocena nie jest przecież prostym działaniem. Przede wszystkim niezbędne są kryteria ekspertyzy badanego elementu budynku. Wzorem do ich opracowania jest projekt rozporządzenia, który obejmuje porównanie badanego budynku z jakimś budynkiem wzorcowym. Dla przegród wzorcem jest ściana, której parametry odpowiadają wartościom minimalnym określonym w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Opracowana dla firmy Baumit klasyfikacja energetyczna ścian w budownictwie mieszkaniowym oparta została o: rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wymagania stawiane w Ustawie termomodernizacyjnej oraz projekt rozporządzenia w sprawie oceny energetycznej budynków i mieszkań.
Na ich podstawie opracowano 8 stopniową skalę (od A+ do G) w ramach której każdy budynek można przyporządkować do określonej klasy energetycznej. Przy czym A+ obejmuje przegrody budowlane o izolacyjności zalecanej przy niezwykle energooszczędnym budownictwie pasywnym (współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,1 W/m2K.), a najniższa G odpowiada niezadowalającej izolacji, powyżej 1,0 W/m2K.

Rocznie domy w Polsce zużywają 120 – 160 kWh/m2 energii. W krajach starej Unii o podobnym klimacie, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się jej dwa razy mniej.
Z przeprowadzonej dla firmy Baumit optymalizacji grubości ocieplenia (stu metrowego domu jednorodzinnego) w oparciu o wskaźnik SPBT Simple Pay Back Time (z ang. prosty okres zwrotu inwestycji) - tj. zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną wynika, że przy grubości ocieplenia 16cm zmniejszy się zużycie energii w budynku aż o 43 %. Straty ciepła przez ściany ulegną zatem zmniejszeniu z 73,1 GJ do 11,6 GJ (o 84%). Będzie je można zakwalifikować do klasy energetycznej C (podwyższona izolacyjność termiczna). Jeszcze lepsze efekty przyniosła analiza wykonana w oparciu o wskaźnik NPV Net Present Value (z ang. zaktualizowana wartość inwestycji netto) - zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB 332/02 dotyczącej bezspoinowego systemu ocieplania ścian. Straty energii poprzez ściany zewnętrzne po ich termomodernizacji spadły o 89%. Można je zatem zakwalifikować do klasy A, U=0,14 W/m2K.

Certyfikacja energetyczna budynków stanie się faktem już w przyszłym roku, wtedy to w życie wejdzie unijna dyrektywa EPD 2002/91/WE dotycząca jakości energetycznej budynków.
Głównym celem dyrektywy oprócz promocji budownictwa energooszczędnego jest także ograniczenie zużycia energii i zachęcenie do niekonwencjonalnych źródeł jej pozyskania. Konieczne zmiany w prawie, ale także w świadomości społeczeństw europejskich są niezwykle istotne przede wszystkim w kontekście postępującego ocieplenia klimatu i nieustannego wzrostu cen energii.
Unijne regulacje wprowadzają nowe standardy w budownictwie. Bez certyfikatu energooszczędności budynek nie będzie mógł zostać oddany do użytku, nie będzie tez można go sprzedać, a nawet wynająć.


Budownictwo energooszczędne sprowadza się do trzech fundamentów poszanowania energii: oszczędzania, odzysku i poboru energii z otoczenia. Aby dom spełniał te wymogi, niezbędna jest ocena energetyczna samego budynku jak i poszczególnych jego elementów.
W pierwszym momencie na hasło „ocena energetyczna ściany” pojawiają się wątpliwości, czy jest możliwe aby dobrze zdiagnozować ten element budynku? Taka ocena nie jest przecież prostym działaniem. Przede wszystkim niezbędne są kryteria ekspertyzy badanego elementu budynku. Wzorem do ich opracowania jest projekt rozporządzenia, który obejmuje porównanie badanego budynku z jakimś budynkiem wzorcowym. Dla przegród wzorcem jest ściana, której parametry odpowiadają wartościom minimalnym określonym w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Opracowana dla firmy Baumit klasyfikacja energetyczna ścian w budownictwie mieszkaniowym oparta została o: rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wymagania stawiane w Ustawie termomodernizacyjnej oraz projekt rozporządzenia w sprawie oceny energetycznej budynków i mieszkań.
Na ich podstawie opracowano 8 stopniową skalę (od A+ do G) w ramach której każdy budynek można przyporządkować do określonej klasy energetycznej. Przy czym A+ obejmuje przegrody budowlane o izolacyjności zalecanej przy niezwykle energooszczędnym budownictwie pasywnym (współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,1 W/m2K.), a najniższa G odpowiada niezadowalającej izolacji, powyżej 1,0 W/m2K.

Rocznie domy w Polsce zużywają 120 – 160 kWh/m2 energii. W krajach starej Unii o podobnym klimacie, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się jej dwa razy mniej.
Z przeprowadzonej dla firmy Baumit optymalizacji grubości ocieplenia (stu metrowego domu jednorodzinnego) w oparciu o wskaźnik SPBT Simple Pay Back Time (z ang. prosty okres zwrotu inwestycji) - tj. zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną wynika, że przy grubości ocieplenia 16cm zmniejszy się zużycie energii w budynku aż o 43 %. Straty ciepła przez ściany ulegną zatem zmniejszeniu z 73,1 GJ do 11,6 GJ (o 84%). Będzie je można zakwalifikować do klasy energetycznej C (podwyższona izolacyjność termiczna). Jeszcze lepsze efekty przyniosła analiza wykonana w oparciu o wskaźnik NPV Net Present Value (z ang. zaktualizowana wartość inwestycji netto) - zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB 332/02 dotyczącej bezspoinowego systemu ocieplania ścian. Straty energii poprzez ściany zewnętrzne po ich termomodernizacji spadły o 89%. Można je zatem zakwalifikować do klasy A, U=0,14 W/m2K.

Certyfikacja energetyczna budynków stanie się faktem już w przyszłym roku, wtedy to w życie wejdzie unijna dyrektywa EPD 2002/91/WE dotycząca jakości energetycznej budynków.
Głównym celem dyrektywy oprócz promocji budownictwa energooszczędnego jest także ograniczenie zużycia energii i zachęcenie do niekonwencjonalnych źródeł jej pozyskania. Konieczne zmiany w prawie, ale także w świadomości społeczeństw europejskich są niezwykle istotne przede wszystkim w kontekście postępującego ocieplenia klimatu i nieustannego wzrostu cen energii.
Unijne regulacje wprowadzają nowe standardy w budownictwie. Bez certyfikatu energooszczędności budynek nie będzie mógł zostać oddany do użytku, nie będzie tez można go sprzedać, a nawet wynająć.